Ulice na slovo k, Palić

Kanjiški put
Klare Feješ
Košut Lajoša
Kozaračka
Krfska