Ulice na slovo l, Palić

Lopudska
Lovačka
Ludoška
Luke Mardašića